Sludinājums: augsnes apstrādes agregāts, saskaņā ar specifikāciju

Publicēts
09.11.2016
09.11.2016
Pasūtītājs
Stabiņi, ZS (45404005154)
Termiņš
25.11.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 09/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Stabiņi, ZS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45404005154

Adrese

Stabiņi, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads , Latvija, LV5239

Tālruņa numurs(-i)

26414300

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks Ilgvars Prodišķis, 26414300, janiks9@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

augsnes apstrādes agregāts, saskaņā ar specifikāciju

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Stabiņi, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV5239

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/09/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

50000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

25/11/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Stabiņi, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV5239

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

10.  Pievienotie dokumenti

471535__0_specifikacijaaugsnesapstr.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv