Sludinājums: Meža izvešanas traktors/ forvarders

Publicēts
25.07.2016
25.07.2016
Pasūtītājs
SIA EK Investīcijas (45403039350)
Termiņš
08.08.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/07/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA EK Investīcijas

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45403039350

Adrese

''Ošumāja'', Kūku pag., Krustpils novads, Latvija, 5222

Tālruņa numurs(-i)

29424089

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Ēriks Kļaviņš, tel.nr. 29424089, ekinvesticijas@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Meža izvešanas traktors/ forvarders

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

''Ošumāja'', Kūku pagasts, Krustpils novads, LV5222

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

05/05/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

240000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

08/08/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: ''Ošumāja'', Kūku pag., Krustpils novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

459163__0_aprakstsforvarders.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv