Rezultāts: Zālāju sējmašīna

Publicēts
02.02.2016
06.02.2016
Pasūtītājs
ZS "Jumīši (44101037094)
Uzvarētājs
Laja SIA (47103000680)
Summa
2 128,10 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 02/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS "Jumīši

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44101037094

Adrese

"Vīganti", Liepupes pag. Salacgrīvas nov., Latvija, LV-4023

Tālruņa numurs(-i)

26104447

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks, Valdis Joksts, 26104447, valdis.joksts@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Zālāju sējmašīna

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

18/01/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

02/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Laja SIA 47103000680 Rūpniecības iela 49a, Madona, LV 4801 Latvija
MIJA SIA 43603006617 "Lauktehnika", Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3914 Latvija
Pakavs SIA 48703001414 Kokneses novads, Bebru pagasts, "Aptieka" LV-5135 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Laja SIA 47103000680 Rūpniecības iela 49a, Madona, LV 4801 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

2128.1 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv