Rezultāts: Traktortehnikas komplekts

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
KV14 SIA (41503070373)
Uzvarētājs
SIA "SilJa" (40003264664)
Summa
130 057,00 EUR
Tālrunis
29349081

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): KV14 SIA

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41503070373

 Adrese: "Liellazdas 2", Pilskalnes pag., Ilūkstes nov., Latvija, LV5447

 Tālruņa numurs(-i): 29349081
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Kārlis Vadzītis, 29349081, karlisvadzitis@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktortehnikas komplekts
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 11/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "SilJa" 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads Latvija
UAB Biržu žemtiekimas LT547854610 Tiekimo g. 4, Biržai Lietuva
SIA "Kalnakrogs" 40003081732 Degvielas bāze, Rīgas iela 107, Odukalns, Ķekavas pagasts Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "SilJa"  40003264664  Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 130057 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv