Rezultāts: Traktortehnikas komplekts

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
SIA "MKM GRUPA" (44103050025)
Uzvarētājs
SIA Konekesko Latvija (40003450717)
Summa
113 000,00 EUR
Tālrunis
26532387, 64021343

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "MKM GRUPA"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44103050025

 Adrese: "Pagasta padomes ēka", Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, Latvija, 4063

 Tālruņa numurs(-i): 26532387
Faksa numurs(-i) (ja ir): 64021343

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Māris Ādamsons, valdes priekšsēdētājs, 26098310, kristine2801@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktortehnikas komplekts
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 14/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Konekesko Latvija 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA Dotnuvos projektai 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov. , LV-2107 Latvija
LPKS Latraps 58503007191 Lietuvas iela 16A, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Konekesko Latvija  40003450717  Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 113000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv