Rezultāts: Traktors

Publicēts
02.02.2016
02.02.2016
Pasūtītājs
"Agro Biznes" SIA (42403030424)
Uzvarētājs
SIA"Dotnuvos Projektai" (43603041881)
Summa
70 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 02/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

"Agro Biznes" SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42403030424

Adrese

"Biznes",Zaļesjes pag.Zilupes novads, Latvija, LV-5705

Tālruņa numurs(-i)

29437310,20099005

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Dmitrijs Miļčenoks, t.29437310,20099005, e-pasts dimeks@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

08/01/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

28/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Dotnuvos Projektai" 43603041881 Jūrmalas iela 13c,Piņķi,Babītes pag.,Babītes nov.,LV-2107 Latvija
SIA "Valtek" 43603020413 Jaunbērzi,Cenu pagasts,Ozolnieku novads,LV-3042 Latvija
SIA "Konekesko Latvija" 40003450717 Tīraines iela 15,Rīga,LV-1058 Latvija
SIA "AGRITECH" 40103246129 Krasta iela 42,Rīga,LV-1003 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA"Dotnuvos Projektai" 43603041881 Jūrmalas iela 13c,Piņķi, Babītes nov.,LV-2107 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

70000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv