Rezultāts: Traktors

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Crystal Real Estate" (40103408398)
Uzvarētājs
SIA „INTRAC” (40003227920)
Summa
94 000,00 EUR
Tālrunis
26465208

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Crystal Real Estate"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103408398

 Adrese: Meža iela 13, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, Latvija, LV5113

 Tālruņa numurs(-i): 26465208
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes loceklis Kristaps Kārklis, t: 26465208, 4k.crystal@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktors
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 15/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Dojus Latvija” 40103315280 „Ceļa zeme”, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV2123 Latvija
SIA „Konekesko Latvija” 44103020976 Tīraines iela 15, Rīga, LV1058 Latvija
SIA „INTRAC” 40003227920 Maskavas iela 458, Rīga, LV-1063 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA „INTRAC”  40003227920  Maskavas iela 458, Rīga, LV-1063  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 94000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv