Rezultāts: Traktors

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
zs "Lati" (40001009473)
Uzvarētājs
SIA Konekesko Latvija (LV40003450717)
Summa
87 500,00 EUR
Tālrunis
29178881

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): zs "Lati"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40001009473

 Adrese: Ezera iela 5, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, Latvija, LV-3251

 Tālruņa numurs(-i): 29178881
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Aivars Veismanis

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktors
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 16/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Konekesko Latvija LV40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA Silja LV40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167 Latvija
SIA Agrotehnika Smiltene LV44103034124 Silva-23, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 Latvija
SIA Dotnuvos Projektai LV43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes novads, LV-2107 Latvija
SIA Dojus Latvija LV40103315280 "Ceļa zeme", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Konekesko Latvija  LV40003450717  Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 87500 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv