Rezultāts: Traktors

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
SIA "Lauce" (40003693347)
Uzvarētājs
SIA "Dotnuvos projektai" (43603041881)
Summa
101 500,00 EUR
Tālrunis
29227800, 64866111

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "Lauce"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003693347

 Adrese: "Vīķi", Kokari, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, Latvija, LV-4838

 Tālruņa numurs(-i): 29227800
Faksa numurs(-i) (ja ir): 64866111

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Uldis Bulavs

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktors
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 10/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Dotnuvos projektai" 43603041881 Jūmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pag., Babītes novads, LV2107 Latvija
SIA "AGRITECH" 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV 1003 Latvija
SIA "INTRAC" 40003227920 Maskavas iela 458, Rīga, LV1063 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "Dotnuvos projektai"  43603041881  Jūmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pag., Babītes novads, LV2107  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 101500 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv