Rezultāts: Traktors

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA "MUIŽGAĻI" (51201002021)
Uzvarētājs
SIA SILJA (LV40003264664)
Summa
117 061,19 EUR
Tālrunis
29274754

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA "MUIŽGAĻI"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 51201002021

 Adrese: MUIŽGAĻI ,VĀRVES PAGASTS, VENTSPILS NOVADS, Latvija, LV3623

 Tālruņa numurs(-i): 29274754
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Īpašnieks Andis Vītolbergs 29274754, muizgali@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktors
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 14/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA DOTNUVOS PROJEKTAI LV43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV2107 Latvija
SIA AGRITECH LV40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV1003 Latvija
SIA SILJA LV40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA SILJA  LV40003264664  Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV2167  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 117061.19 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv