Rezultāts: traktors

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Imants Lazdāns (01059312194)
Uzvarētājs
SIA Dojus (40103315280)
Summa
77 469,00 EUR
Tālrunis
20495986

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Imants Lazdāns

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 01059312194

 Adrese: Strautiņi, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads, Latvija, LV-5325

 Tālruņa numurs(-i): 20495986
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Imants Lazdāns

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: traktors
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 30/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Dojus 40103315280 "Ceļa zeme", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 Latvija
LPKS Latraps 58503007191 Lietuvas iela 16A, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023 Latvija
SIA Kalnakrogs 40003081732 Degvielu bāze, Rīgas iela 107, Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Dojus  40103315280  "Ceļa zeme", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 77469 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku Atbalsta Dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv