Rezultāts: Traktors

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
SIA "ZZK AGRO" (44103034891)
Uzvarētājs
SIA Agrotehnika Smiltene (44103034124)
Summa
87 150,00 EUR
Tālrunis
29149575

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "ZZK AGRO"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44103034891

 Adrese: "Vecdrīzuļi", Virešu pag., Apes nov., Latvija, LV-4355

 Tālruņa numurs(-i): 29149575
Faksa numurs(-i) (ja ir): -

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes loceklis Zigurds Kalniņš, tel. 29149575, zzkagro@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktors
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 08/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Agrotehnika Smiltene 44103034124 Silva-23, Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4729 Latvija
SIA Valtek 43603020413 “Jaunbērzi”, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3042 Latvija
SIA HETA 45401013450 Saules iela 56b, Madona, Madonas nov., LV-4801 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Agrotehnika Smiltene  44103034124  Silva-23, Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4729  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 87150 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): -

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv