Rezultāts: Traktors

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
"MEŽALAUKI" Saldus rajona Blīdenes pagasta zemnieku saimniecība (48501015597)
Uzvarētājs
SIA "Agrotrac" (40103386870)
Summa
202 532,24 EUR
Tālrunis
22460791

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): "MEŽALAUKI" Saldus rajona Blīdenes pagasta zemnieku saimniecība

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 48501015597

 Adrese: "Mežalauki", Blīdenes pagasts, Brocēnu novads, Latvija, LV-3852

 Tālruņa numurs(-i): 22460791
Faksa numurs(-i) (ja ir): -

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Īpašniece Linda Maaga, tālrunis 22460791, e-pasts: mezalauki@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktors
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 06/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Agrotrac" 40103386870 "Izstāžu komplekss "Rāmava", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076 Latvija
SIA "Agritech" 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
SIA "DOJUS Latvija" 40103315280 "Ceļa zeme", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "Agrotrac"  40103386870  "Izstāžu komplekss "Rāmava"", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 202532.24 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv