Rezultāts: Traktors

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
SIA AK Agro (45403044578)
Uzvarētājs
GreenLine Enerģija SIA (45403041247)
Summa
99 245,00 EUR
Tālrunis
26558590

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA AK Agro

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 45403044578

 Adrese: "Vijas", Leimaņi, Leimaņu pag., Jēkabpils nov., LV-5223, Latvija, LV-5223

 Tālruņa numurs(-i): 26558590
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Kristīne Akmene Valdes loceklis +37126558590 akagro@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktors
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 29/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Dotnuvos projektai SIA 43603041881 Jūrmalas iela 13C, Piņķi, Babītes pag. Babītes nov. LV-2107 Latvija
Agritech SIA 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
GreenLine Enerģija SIA 45403041247 Rīgas iela 182A, Jēkabpils, LV-5201 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 GreenLine Enerģija SIA  45403041247  Rīgas iela 182A, Jēkabpils, LV-5201  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 99245 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv