Rezultāts: TRAKTORA PRIEKŠĒJĀ UZKARE Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Z/s "CĪRULĪŠI" (49001007652)
Uzvarētājs
SIA „Konekesko Latvija” (40003450717)
Summa
4 000,00 EUR
Tālrunis
+371, 29436363, +371, 63291610

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Z/s "CĪRULĪŠI"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 49001007652

 Adrese: „CĪRULĪŠI” Lībagu pag., Talsu nov., Latvija, LV-3290

 Tālruņa numurs(-i): +371-29436363
Faksa numurs(-i) (ja ir): +371-63291610

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Z/s “ CĪRULĪŠI” īpašnieks Ronalds Sproģis m.t. +371 - 29436363, ivars59@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: TRAKTORA PRIEKŠĒJĀ UZKARE Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 15/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Konekesko Latvija” 40003450717 Tīraines 15, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA „DOJUS Latvija” 40103315280 „Ceļa zeme”, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 Latvija
SIA „Agrotehnika Smiltene” 44103034124 Silva-23, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA „Konekesko Latvija”  40003450717  Tīraines 15, Rīga, LV-1058  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 4000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: ZM LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams): nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv