Rezultāts: teleskopiskais iekrāvējs, saskaņā ar aprakstu

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
ZS "Mazās saulespuķes" (45401021551)
Uzvarētājs
SIA „ARMUSS” (40003118838)
Summa
72 000,00 EUR
Tālrunis
20077852

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): ZS "Mazās saulespuķes"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 45401021551

 Adrese: "Mūsmājas", Salas pagasts, Salas novads, Latvija, LV5214

 Tālruņa numurs(-i): 20077852
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Kristaps Bagātais, tālr. 20077852, kristaps.bagatais@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: teleskopiskais iekrāvējs, saskaņā ar aprakstu
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 08/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA AGRITECH 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV – 1003 Latvija
AS „A.Tammel” 10124884 Turu7, Jogeva, Igaunija Igaunija
SIA „ARMUSS” 40003118838 Institūtu iela 1c, Ulbroka, Stopiņu nov., LV- 2130 Latvija
SIA „ITR” 40103037567 Dambja iela 3, Rīga, LV – 1005 Latvija
SIA „INTRAC Latvija” 40003227920 Rīga, Maskavas iela 458, LV- 1063 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA „ARMUSS”  40003118838   Institūtu iela 1c, Ulbroka, Stopiņu nov., LV- 2130  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 72000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv