Rezultāts: teleskopiskais iekrāvējs

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Valmieras rajona Jeru pagasta zemnieku saimniecība "CERIŅI" (44101001078)
Uzvarētājs
SIA AGRITECH (40103246129)
Summa
77 800,00 EUR
Tālrunis
29211183

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Valmieras rajona Jeru pagasta zemnieku saimniecība "CERIŅI"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44101001078

 Adrese: "Ceriņi", Jeru pagasts, Rūjienas novads, Latvija, LV-4234

 Tālruņa numurs(-i): 29211183
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks, Aldis Kļaviņš, 29211183, cerini15@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: teleskopiskais iekrāvējs
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 15/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA AGRITECH 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
SIA Pakavs 48703001414 "Aptieka", Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135 Latvija
SIA "DOTNUVOS PROJEKTAI" 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA AGRITECH  40103246129  Krasta iela 42, Rīga, LV-1003  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 77800 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv