Rezultāts: Teleskopiskais iekrāvējs

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
ZS Laimiņi (44601000290)
Uzvarētājs
Witraktor SIA (40003441517)
Summa
74 280,00 EUR
Tālrunis
29494219

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): ZS Laimiņi

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44601000290

 Adrese: Laimiņi, Beļavas pagasts, Gulbenes novads,, Latvija, LV4410

 Tālruņa numurs(-i): 29494219
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Dzintars Biziks

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Teleskopiskais iekrāvējs
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 12/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 31/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Witraktor SIA 40003441517 ''Ziedu Gravas'', Mārupes novads, Latvija, LV-2167 Latvija
Dotnuvos Projektai SIA 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes novads, LV-2107 Latvija
Baltic Tractor SIA 40103816914 Pūpolu iela 4, Ķekava, LV-2123 Latvija
ECOTECHNO SIA 44103082675 Rīgas iela 36, valmiera, LV-4201 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
ITR SIA 40103037567 Dambja iela 3, Rīga, LV-1005 Latvija
KONO SIA 40003275189 Vestienas iela 6a, Rīga, LV-1035 Latvija
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 Witraktor SIA  40003441517  ''ZieduGravas'', Mārupes novads, LV-2167  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 74280 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku Atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv