Rezultāts: Teleskopiskais iekrāvējs

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
SIA Beksagro (40003689515)
Uzvarētājs
SIA Agritech (LV40103246129)
Summa
71 300,00 EUR
Tālrunis
25408108

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA Beksagro

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003689515

 Adrese: "Papardītes" Virga, Virgas pagasts, Priekules novads , Latvija, LV3433

 Tālruņa numurs(-i): 25408108
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Andris Ozols 25408108

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Teleskopiskais iekrāvējs
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 16/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 28/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Baumaschinen Lettland SIA LV40003622927 Maskavas iela 444, Rīga LV1063 Latvija
SIA Witraktor LV40003441517 "Ziedu Gravas", Mārupes novads, LV2167 Latvija
SIA INTRAC Latvija LV40003227920 Maskavas iela 458, Rīga LV1063 Latvija
SIA Agritech LV40103246129 Krasta iela 42, Rīga LV1003 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Agritech  LV40103246129  Krasta iela 42, Rīga LV1003  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 71300 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv