Rezultāts: Slaukšanas iekārta un fermas tehnoloģiskais aprīkojums saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Vandzenes pagasta zemnieku saimniecība "LAŅĢI" (49001004514)
Uzvarētājs
Sia Pro Ceva (LV40103262284)
Summa
298 000,00 EUR
Tālrunis
26429873

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Vandzenes pagasta zemnieku saimniecība "LAŅĢI"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 49001004514

 Adrese: Laņģi, Vandzenes pagasts, Talsu novads, Latvija, LV-3281

 Tālruņa numurs(-i): 26429873
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašniece Inga Ķiršakmene, t.26429873

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Slaukšanas iekārta un fermas tehnoloģiskais aprīkojums saskaņā ar tehnisko specifikāciju
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 13/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Sia Pro Ceva LV40103262284 Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073 Latvija
Sia Elite Brain LV43603042497 Lietuvas šoseja 2, Jelgava, LV-3001 Latvija
MXR Teenused OÜ EE100511473 Põltsamaa tee 16, 71017 Viljandi Igaunija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 Sia Pro Ceva  LV40103262284  Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 298000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv