Rezultāts: Sējmašīna saskaņā ar iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
ZS "Gudriķi" (42101008311)
Uzvarētājs
SIA "Amazone" (46103001507)
Summa
74 000,00 EUR
Tālrunis
29432458

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): ZS "Gudriķi"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42101008311

 Adrese: "Gudriķi", Otaņķu pagasts, Nīcas novads, Latvija, LV-3475

 Tālruņa numurs(-i): 29432458
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Guntis Silenieks, mob.tālr.29432458, gudriki@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Sējmašīna saskaņā ar iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 16/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 28/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Amazone" 46103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321 Latvija
SIA Silja 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-3167 Latvija
OU Jatiina 11247028 Kauba tee 10, Torvandi, Ulenurme, Tartumaa Igaunija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "Amazone"  46103001507  Deksnes iela 9, Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 74000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauka Atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv