Rezultāts: sējmašīna

Publicēts
01.02.2016
06.02.2016
Pasūtītājs
ZS Iesalnieki-1 (45401020931)
Uzvarētājs
SIA Lytagra (50003027691)
Summa
89 950,41 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS Iesalnieki-1

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45401020931

Adrese

Jankas, Vietalvas pag. Plavinu nov., Latvija, LV5109

Tālruņa numurs(-i)

29353294

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks Ansis Saliņš, 29353294, ansis.salins@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

sējmašīna

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

06/01/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

31/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Lytagra 50003027691 Maskavas iela 451, Rīga Latvija
SIA Dojus Latvija 40103315280 Ceļa zeme, Ķekavas nov. Latvija
SIA Amazone 46103001507 Deksnes 9, Padures pag., Kuldīgas nov. Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Lytagra 50003027691 Maskavas iela 451, Rīga Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

89950.41 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

Avots: pvs.iub.gov.lv