Rezultāts: Rugaines kultivators

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
SIA „VM AGRO” (40003561355)
Uzvarētājs
Henrich Schmahl GmbH &Co
Summa
54 000,00 EUR
Tālrunis
29239802, 63196110

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA „VM AGRO”

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003561355

 Adrese: "Sietiņsala", Jaunsātu pagasts, Tukuma novads, Latvija, LV-3128

 Tālruņa numurs(-i): 29239802
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63196110

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projekta vadītājs Sandris Vītols, 29239802, sandijs_sv@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Rugaines kultivators
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 12/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
LPKS LATRAPS 58503007191 Lietuvas iela 16a, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023 Latvija
Grube Land-u.Gartentechnik GmbH Barnitzer Strase 26, 23858 Reinfeld Vācija
Henrich Schmahl GmbH &Co 23758 Oldenburg in Holstein, Sebenter Weg 14 a-c, Postfach 1306, 23753 Oldenburg Vācija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 Henrich Schmahl GmbH &Co    23758 Oldenburg in Holstein, Sebenter Weg 14 a-c, Postfach 1306, 23753 Oldenburg, Vācija  Vācija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 54000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv