Rezultāts: Piekabināms miglotājs

Publicēts
02.02.2016
06.02.2016
Pasūtītājs
SIA „Baldones lauki” (40003817133)
Uzvarētājs
SIA "DOJUS Latvija" (40103315280)
Summa
64 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 02/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA „Baldones lauki”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003817133

Adrese

"Ozolāji", Baldones pagasts, Baldones novads, Latvija, LV-2125

Tālruņa numurs(-i)

29219016

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks Ivars Pundiņš, mob. 29219016, e-pasts: baldoneslauki@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Piekabināms miglotājs

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

11/01/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "DOJUS Latvija" 40103315280 "Ceļa zeme", Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, LV-2123 Latvija
LPKS Latraps 58503007191 Lietuvas iela 16A, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023 Latvija
SIA Agritech 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "DOJUS Latvija" 40103315280 "Ceļa zeme", Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, LV-2123 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

64000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests (LAD)

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv