Rezultāts: Miglotājs saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
SIA ''BRUŅAS'' (41503059643)
Uzvarētājs
SIA IVABALTE AGRO (40103181570)
Summa
57 000,00 EUR
Tālrunis
29563904

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA ''BRUŅAS''

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41503059643

 Adrese: Dravnieki, Vārkavieši, Nīcgales pag., Daugavpils novads , Latvija, LV5463

 Tālruņa numurs(-i): 29563904
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Lauris Spūlis, 29563904, latgals92@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Miglotājs saskaņā ar tehnisko specifikāciju
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 14/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA IVABALTE AGRO 40103181570 Mārtiņmuiža, Mārupes novads, LV-2167 Latvija
SIA Baltic Professional 40103337911 Upeslejas 12-44, Upeslejas, Stopiņu novads LV-2118 Latvija
LPKS ''LATRAPS'' 58503007191 Lietuvas iela 16A, Elejas pag., Jelgavas novads, LV-3023 Latvija
SIA Agrotehnika Smiltene 44103034124 Silva-23, Launkalnes pag., Smiltenes novads, LV-4729 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA IVABALTE AGRO  40103181570  Mārtiņmuiža, Mārupes novads, LV-2167  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 57000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv