Rezultāts: Miglotājs

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
SIA Dimdiņi Agro (44103049399)
Uzvarētājs
SIA Amazone (46403001507)
Summa
66 000,00 EUR
Tālrunis
64471371, 64471255

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA Dimdiņi Agro

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44103049399

 Adrese: „Dimdiņi’’ Lizuma pag. Gulbenes nov., Latvija, LV 4425

 Tālruņa numurs(-i): 64471371
Faksa numurs(-i) (ja ir): 64471255

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Ainārs Sebris, projekti@dimdini.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Miglotājs
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 12/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Amazone 46403001507 Deksnes iela 9, Deksne, Padures pag., Kuldīgas novads, LV 3321 Latvija
UAB SV Technika LT1000003457513 Sandeliu g.7, Joniškis, LT 84169 Lietuva
AS LYTAGRA 50003027691 Maskavas iela 451, Rīga, LV 1063, Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Amazone  46403001507  Deksnes iela 9, Deksne, Padures pag., Kuldīgas novads, LV 3321  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 66000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv