Rezultāts: Miglotājs

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
SIA Beksagro (40003689515)
Uzvarētājs
HORSCH LEEB Application Systems GmbH (DE811577594)
Summa
77 190,00 EUR
Tālrunis
25408108

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA Beksagro

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003689515

 Adrese: "Papardītes" Virga, Virgas pagasts, Priekules novads , Latvija, LV3433

 Tālruņa numurs(-i): 25408108
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Andris Ozols 25408108

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Miglotājs
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 16/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
HORSCH LEEB Application Systems GmbH DE811577594 Plattlinger Str., 21, Oberporing De94562 Vācija
SIA Agritech LV40103246129 Krasta 42, Rīga LV1003 Latvija
SIA Konekesko Latvija LV40003450717 Tīraines iela 15, Rīga LV 1058 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 HORSCH LEEB Application Systems GmbH  DE811577594  Plattlinger Str., 21, Oberporing De94562  Vācija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 77190 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv