Rezultāts: Kombaina iegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
SIA"Jaunlāči Agro" (44103078913)
Uzvarētājs
SIA "Konekesko Latvija" (40003450717)
Summa
132 800,00 EUR
Tālrunis
+37128338393

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA"Jaunlāči Agro"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44103078913

 Adrese: Apes Novads, Ape, Smilšu iela 5, Latvija, LV-4337

 Tālruņa numurs(-i): +37128338393
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Gints Harju, +37128338393, jaunlaciagro@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Kombaina iegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 13/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Konekesko" 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA "Silja" 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167 Latvija
SIA "Valtek" 43603020413 Jaunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042 Latvija
SIA "Agritech" 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
SIA "INTRAC Latvija" 40003227920 Maskavas iela 458, Rīga, LV-1063 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "Konekesko Latvija"  40003450717  Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 132800 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD ELFLA pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos", 4.1.apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv