Rezultāts: Graudu kombains. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Jaunzemji" (51701000291)
Uzvarētājs
SIA "Konekesko Latvija" (40003450717)
Summa
347 000,00 EUR
Tālrunis
63074460, 29182599, 63074460

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Jaunzemji"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 51701000291

 Adrese: "Jaunzemji",Zaļenieku pagasts,Jelgavas novads, Latvija, LV-3011

 Tālruņa numurs(-i): 63074460, 29182599
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63074460

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Īpašnieks Jānis Kapcjuhs t.29182599 e-pasta adrese: zenta.dombrovska@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudu kombains. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 12/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts): 01/02/2016
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Agritech" 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, Latvija, LV-1003 Latvija
Tomfohrde Landtechnik DE812475777 Wohlerst 43, 21698 Wohlerst Vācija
SIA "Konekesko Latvija" 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga,Latvija, LV-1058 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "DOJUS Latvija" "Ceļa zeme", Ķekavas pag., Ķekavas nov. Latvija
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "Konekesko Latvija"  40003450717  Tīraines iela 15, Rīga, Latvija, LV-1058  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 347000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsts dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv