Rezultāts: Graudu kombains saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
SIA ''BRUŅAS'' (41503059643)
Uzvarētājs
SIA'' DOTNUVOS PROJEKTAI (43603041881)
Summa
210 000,00 EUR
Tālrunis
29563904

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA ''BRUŅAS''

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41503059643

 Adrese: Dravnieki, Vārkavieši, Nīcgales pag., Daugavpils novads , Latvija, LV5463

 Tālruņa numurs(-i): 29563904
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Lauris Spūlis, 29563904, latgals92@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudu kombains saskaņā ar tehnisko specifikāciju
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 14/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA DOTNUVOS PROJEKTAI 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pag., Babītes novads, LV-2107 Latvija
SIA AGRITECH 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
SIA Valtek 43603020413 Jaunbērzi, Cenu pag., Ozolnieku novads, LV-3042 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA'' DOTNUVOS PROJEKTAI  43603041881  Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pag., Babītes novads, LV-2107  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 210000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv