Rezultāts: Graudu kombains saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība ''Vecvanagi'' (41501025407)
Uzvarētājs
SIA Silja (40003264664)
Summa
189 990,00 EUR
Tālrunis
28254598

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība ''Vecvanagi''

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41501025407

 Adrese: ''Seiļi'', Pupāji, Preiļu pagasts, Preiļu novads , Latvija, LV-5301

 Tālruņa numurs(-i): 28254598
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): zs īpašnieks Normunds Seilis

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudu kombains saskaņā ar tehnisko specifikāciju
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 07/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
UAB BIRŽU ŽEMTIEKIMAS LT547854610 Tiekimo g. 4, LT-41128 Biržai Lietuva
KLEFFNER Landmaschinen DE 176220105 D-34431 Meerhof zur Egge 32 Vācija
SIA Silja 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine,Mārupes novads, LV-2167 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Silja  40003264664  Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 189990 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv