Rezultāts: Graudu kombains saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
LĪDUMNIEKI 86 IK (41502032586)
Uzvarētājs
SIA'' DOTNUVOS PROJEKTAI (43603041881)
Summa
275 800,00 EUR
Tālrunis
28375789

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): LĪDUMNIEKI 86 IK

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41502032586

 Adrese: Dadzīši, Smelteri, Saunas pag., Preiļu novads, Latvija, LV5326

 Tālruņa numurs(-i): 28375789
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Artis Prikuls

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudu kombains saskaņā ar tehnisko specifikāciju
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 08/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Valtek 43603020413 Jaunbērzi, Cenu pag., Ozolnieku novads, LV-3042 Latvija
SIA Kalnakrogs 40003081732 Degvielu bāze, Rīgas iela 107, Odukalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 Latvija
SIA DOTNUVOS PROJEKTAI 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Bbaītes pag., Babītes novads, LV-2107 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA'' DOTNUVOS PROJEKTAI  43603041881  Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Bbaītes pag., Babītes novads, LV-2107  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 275800 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nopublicēts atkārtoti ar 3 piegādātājiem

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Avots: pvs.iub.gov.lv