Rezultāts: Graudu kombains

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Ilzas" (41501019063)
Uzvarētājs
SIA “Kombainserviss” (40003056788)
Summa
125 720,00 EUR
Tālrunis
26321406

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Ilzas"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41501019063

 Adrese: "Kručiņiški", Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, Latvija, LV-5685

 Tālruņa numurs(-i): 26321406
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): z/s "Ilzas" īpašnieks Jevgēnijs Gorjačko, tālr.26321406, zsilzas@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudu kombains
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 29/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “Kombainserviss” 40003056788 Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417 Latvija
SIA „Silja” 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167 Latvija
LPKS “LATRAPS” 58503007191 Lietuvas iela 16A, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA “Kombainserviss”  40003056788  Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 125720 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv