Rezultāts: Graudaugu sējmašīna

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
SIA „VM AGRO” (40003561355)
Uzvarētājs
W.Doormann&Kopplin GmbH&Co.KG
Summa
96 000,00 EUR
Tālrunis
29239802, 63196110

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA „VM AGRO”

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003561355

 Adrese: "Sietiņsala", Jaunsātu pagasts, Tukuma novads, Latvija, LV-3128

 Tālruņa numurs(-i): 29239802
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63196110

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projekta vadītājs Sandris Vītols, 29239802, sandijs_sv@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudaugu sējmašīna
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 12/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Eggert Landtechnik Silgen Bargen 10-12. 24619 Bornhoved Vācija
W.Doormann&Kopplin GmbH&Co.KG Ratjendorfer Weg 2-10, 24217 Schonberg /Holst. Vācija
Horsch Maschinen GmbH Postfach 1038, D-92401 Schwandorf Vācija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 W.Doormann&Kopplin GmbH&Co.KG    Ratjendorfer Weg 2-10, 24217 Schonberg /Holst.  Vācija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 96000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv