Rezultāts: Graudaugu kombains. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Ziediņi" (58501016221)
Uzvarētājs
SIA AGRITECH (LV40103246129)
Summa
240 000,00 EUR
Tālrunis
26550843

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Ziediņi"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 58501016221

 Adrese: "Ziediņi", Bikstu pagasts, Dobeles novads, Latvija, LV-3713

 Tālruņa numurs(-i): 26550843
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Īpašnieks Dainis Rags, 26550843, ziedini3@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudaugu kombains. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 29/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 26/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA AGRITECH LV40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
SIA INTRAC Latvija 40003227920 Maskavas iela 458, Rīga, LV-1063 Latvija
SIA VALTEK LV43603020413 Jaunbērzi, Cenu pag., Ozolnieku novads, LV-3042 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA AGRITECH   LV40103246129  Krasta iela 42, Rīga, LV-1003  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 240000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv