Rezultāts: Frontālais iekrāvējs. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Jaunzemji" (51701000291)
Uzvarētājs
SIA "Swecon" (40003564046)
Summa
147 790,00 EUR
Tālrunis
63074460, 29182599, 63074460

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Jaunzemji"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 51701000291

 Adrese: "Jaunzemji",Zaļenieku pagasts,Jelgavas novads, Latvija, LV-3011

 Tālruņa numurs(-i): 63074460, 29182599
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63074460

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Īpašnieks Jānis Kapcjuhs t.29182599 e-pasta adrese: zenta.dombrovska@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Frontālais iekrāvējs. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 12/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts): 01/02/2016
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "KONO" 40003275189 Vestienas iela 6A, Rīga, Latvija, LV-1035 Latvija
SIA "Agritech" 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, Latvija, LV-1003 Latvija
SIA "Swecon" 40003564046 Granīta iela 13, Rīga, Latvija, LV-1057 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA INTRAC Maskavas 458, Rīga Latvija
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "Swecon"  40003564046  Granīta iela 13, Rīga, Latvija, LV-1057  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 147790 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsts dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv