Rezultāts: Automātiskā slaukšanas iekārta

Publicēts
02.02.2016
02.02.2016
Pasūtītājs
I/K Lejaskornieši (40001010133)
Uzvarētājs
SIA "DeLaval" (40003284887)
Summa
360 153,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 02/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

I/K Lejaskornieši

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40001010133

Adrese

"Lejaskornieši", Suntažu pagasts, Ogres novads, Latvija, LV-5060

Tālruņa numurs(-i)

29495439

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Imants Stepāns 29495439 vita.stepane@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Automātiskā slaukšanas iekārta

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

13/01/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "LAUKU SERVISS V I" 44103056102 "Celmi", Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348 Latvija
SIA "Agrozona" 40003963646 "Mārupītes", Baldones novads, LV-2125 Latvija
SIA "DeLaval" 40003284887 Mūkusalas iela 25, Rīga, LV-1004 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "DeLaval" 40003284887 Mūkusalas iela 25, Rīga, LV-1004 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

360153 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv