Rezultāts: Augsnes apstrādes diski

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
ZS "Kalnieši-2" (41501017132)
Uzvarētājs
SIA Pakavs (48703001414)
Summa
4 628,10 EUR
Tālrunis
29463793

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): ZS "Kalnieši-2"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41501017132

 Adrese: Augustova, Saunas pagasts, Preiļu novads, Latvija, LV-5332

 Tālruņa numurs(-i): 29463793
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Jānis Ugainis

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Augsnes apstrādes diski
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 07/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Pakavs 48703001414 Aptieka, Bebru pagasts, Kokneses novads Latvija
SIA Baltic Professional 40103337911 Upeslejas 12-44, Upeslejas, Stopiņu novads Latvija
SIA Laja 47103000680 Rūpniecības iela 49A, Madona Latvija
SIA Mija 43603006617 Lauktehnika, Īslīces pagasts, Bauskas novads Latvija
LPKS VAKS 44103005731 Mūrmuižas iela 18, Valmiera Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Pakavs  48703001414  Aptieka, Bebru pagasts, Kokneses novads  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 4628.1 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku Atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv