Rezultāts: Augsnes apstrādes diski

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Londonas 1 ZS (44101035144)
Uzvarētājs
Agrisem Latvija SIA (40103750078)
Summa
52 000,00 EUR
Tālrunis
29884382

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Londonas 1 ZS

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44101035144

 Adrese: Londonas 1, Jērcēnu pagasts, Strenču novads,, Latvija, LV4715

 Tālruņa numurs(-i): 29884382
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Andžs Zanders, londonas.zs@inbox.lv, tel.29884382

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Augsnes apstrādes diski
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 04/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
VADERSTADT SIA 40003599461 Izstāžu kompl."Rāmava", Valdlauči, LV1076 Latvija
Konekesko SIA 40003450717 Tīraines 15, Rīga, LV1058 Latvija
Agrisem Latvija SIA 40103750078 "Kaktiņi", Jumprava, Jumpravas pag., Lielvārdes nov., LV5022 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 Agrisem Latvija SIA  40103750078  "Kaktiņi", Jumprava, Jumpravas pag., Lielvārdes nov., LV5022  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 52000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: ES ELFLA 4.1.apakšpasākuma ”Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv