Rezultāts: Augsnes apstrādes diski

Publicēts
01.02.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
z/s PRIEDNIEKI (49001008889)
Uzvarētājs
SIA AGROMAN (41203031220)
Summa
5 858,00 EUR
Tālrunis
26472789

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): z/s PRIEDNIEKI

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 49001008889

 Adrese: Priednieki, Vandzenes pagasts, Talsu novads, Latvija, LV-3281

 Tālruņa numurs(-i): 26472789
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Ivars Ārgals, tālrunis 26472789, ivarsargals@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Augsnes apstrādes diski
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 04/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 31/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA AGROMAN 41203031220 Vītoli-11, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3258 Latvija
SIA LAJA 47103000680 Rūpniecības iela 49A, Madona, LV-4801 Latvija
z/s SVOKI 55401017191 Svoki, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA AGROMAN  41203031220  Vītoli-11, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3258  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 5858 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku Atbalsta Dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv