Rezultāts: Augsnes apstrādes agregāts

Publicēts
02.02.2016
06.02.2016
Pasūtītājs
Roždārzi (46101013179)
Uzvarētājs
SIA BEWO AGRO (41203036660)
Summa
10 480,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 02/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Roždārzi

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

46101013179

Adrese

"Roždārzi", Raņķu pagasts, Skrundas novads, Latvija, LV-3326

Tālruņa numurs(-i)

28379590

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Alvis Rožkalns

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Augsnes apstrādes agregāts

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

18/01/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

02/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA BEWO AGRO 41203036660 "Laukmaļi", Laucienas pagasts, Talsu novads, LV-3285 Latvija
SIA Konekesko Latvija 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA "VADERSTAD SIA" 40003599461 Izstāžu komplekss "Rāmava", Valdlauči, Rīga, LV-1076 Latvija
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "VAKS" 44103005731 Mūrmuižas iela 18, Valmiera, LV-4201 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA BEWO AGRO 41203036660 "Laukmaļi", Laucienas pagasts, Talsu novads, LV-3285 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

10480 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv