Rezultāts: Augsnes apstrādes agregāts

Publicēts
01.02.2016
06.02.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Rimšāni" (48701003637)
Uzvarētājs
SIA Bewo Agro (LV41203036660)
Summa
14 850,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Rimšāni"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48701003637

Adrese

"Rimšāni", Mazzalves pagasts, Neretas novads, Latvija, LV-5133

Tālruņa numurs(-i)

29215850

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

z/s "Rimšāni" īpašnieks Jānis Baltacis, mob. t. 29215850, e-pasts:rimsani@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Augsnes apstrādes agregāts

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

11/01/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Bewo Agro LV41203036660 "Laukmaļi", Laucienas pagasts, Talsu novads, LV-3285 Latvija
SIA Armuss LV40003118838 Institūta iela - 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 Latvija
SIA Leroko LV41203031150 Liepājas iela 66, Kuldīga, LV-3300 Latvija
SIA Horo mechanika LV43003068094 "Piebauskas", Elektriķi, Bauskas novads, LV-3901 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Bewo Agro LV41203036660 "Laukmaļi", Laucienas pagasts, Talsu novads, LV-3285 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

14850 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv