Rezultāts: Augsnes apstrādes agregāts

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
SIA Dimdiņi Agro (44103049399)
Uzvarētājs
SIA BEWO AGRO (41203036660)
Summa
14 670,00 EUR
Tālrunis
64471371, 64471255

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA Dimdiņi Agro

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44103049399

 Adrese: „Dimdiņi’’ Lizuma pag. Gulbenes nov., Latvija, LV 4425

 Tālruņa numurs(-i): 64471371
Faksa numurs(-i) (ja ir): 64471255

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Ainārs Sebris, projekti@dimdini.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Augsnes apstrādes agregāts
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 12/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA BEWO AGRO 41203036660 Laukmaļi, Laucienes pag.,Talsu nov.LV 3285 Latvija
SIA Agro Vita 41703004421 Aviācijas iela 8c, Jelgava, LV 3002 Latvija
LPKS VAKS 44103005731 Mūrmuižas iela 18, Valmiera, LV4201 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA BEWO AGRO  41203036660  Laukmaļi, Laucienes pag.,Talsu nov.LV 3285  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 14670 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv