Rezultāts: augsnes apstrādes agregats

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
SIA Beksagro (40003689515)
Uzvarētājs
"BEWO agro" SIA (LV41203036660)
Summa
12 150,00 EUR
Tālrunis
25408108

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA Beksagro

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003689515

 Adrese: "Papardītes" Virga, Virgas pagasts, Priekules novads , Latvija, LV3433

 Tālruņa numurs(-i): 25408108
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Andris Ozols 25408108 beksagro3@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: augsnes apstrādes agregats
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 17/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
"BEWO agro" SIA LV41203036660 "Laukmaļi" Laucienas pag., Talsu novads, LV 3285 Latvija
Baltic Professional SIA LV40103337911 Stopiņu novads, Upeslejas, "Upeslejas 12" - 44 LV2118 Latvija
"Agro-Vita" SIA LV41703004421 Aviacijas iela 8c, Jelgava LV3002 Latvija
"Vaderstad" SIA LV40003599461 Izstažu komplekss "Rāmava", Valdlauči, Rīgas rajons LV1076 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 "BEWO agro" SIA  LV41203036660  "Laukmaļi" Laucienas pag., Talsu novads, LV 3285  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 12150 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv