Rezultāts: Arkls saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
SIA Ezerkalni JV (41503060178)
Uzvarētājs
SIA ''DOJUS Latvija'' (40103315280)
Summa
17 700,00 EUR
Tālrunis
26481255

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA Ezerkalni JV

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41503060178

 Adrese: Lazdāni, Rožkalnu pag., Vārkavas novads, Latvija, LV-5325

 Tālruņa numurs(-i): 26481255
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Jānis Vaivods

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Arkls saskaņā ar tehnisko specifikāciju
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 07/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
LPKS ''LATRAPS'' 58503007191 Lietuvas iela 16A. Elejas pag., Jelgavas novads, LV-3023 Latvija
SIA HETA 45401013450 Saules iela 56B, Madona, Madonas novads, LV-4801 Latvija
SIA DOJUS Latvija 40103315280 Ceļa zeme, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA ''DOJUS Latvija''  40103315280  Ceļa zeme Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 17700 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LA
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nopublicēts atkārtoti ar 3 piegādātājiem

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Avots: pvs.iub.gov.lv