Rezultāts: arkls, saskaņā ar aprakstu

Publicēts
01.02.2016
06.02.2016
Pasūtītājs
ZS Jaunpļaviņas (45401020927)
Uzvarētājs
SIA „Dotnuvos Projektai” (43603041881)
Summa
22 840,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS Jaunpļaviņas

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45401020927

Adrese

Zundāni, Mežāres pag., Krustpils nov., Latvija, LV5226

Tālruņa numurs(-i)

25982646

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks Mārtiņš Zaļais, tālr. 25982646, zalais22@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

arkls, saskaņā ar aprakstu

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

13/01/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

31/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Dotnuvos Projektai” 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV2107 Latvija
SIA „Agritrade R” 42403026857 Bērzpils iela 34-2, Rēzekne, LV4601 Latvija
SIA „Valtek” 43603020413 Jaunbērzi, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV3042 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Dotnuvos Projektai” 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV2107 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

22840 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv