Rezultāts: Arkls

Publicēts
01.02.2016
06.02.2016
Pasūtītājs
Nautrēnu pagasta zemnieku saimniecība "Rudzu lauks" (42401017309)
Uzvarētājs
SIA "Dotnuvos projektai" (43603041881)
Summa
22 030,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Nautrēnu pagasta zemnieku saimniecība "Rudzu lauks"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42401017309

Adrese

Miurinīki,Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, Latvija, LV-4652

Tālruņa numurs(-i)

29452340

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Z/s "Rudzu lauks" īpašnieks Voldemārs Trimalnieks, t.29452340, e-pasts trimalnieksvoldemars@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Arkls

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

17/01/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Dotnuvos projektai" 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107 Latvija
SIA "Pakavs" 48703001414 Kokneses novads, Bebru pagasts, "Aptieka", LV-5131 Latvija
SIA "Armuss" 40003118838 Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Dotnuvos projektai" 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

22030 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv