Rezultāts: Arkls

Publicēts
01.02.2016
06.02.2016
Pasūtītājs
z/s Kaigari (43601006010)
Uzvarētājs
SIA ARMUSS (40003118838)
Summa
38 225,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

z/s Kaigari

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43601006010

Adrese

"Kaigari", Mežotnes p., Bauskas n., Latvija, LV-3901

Tālruņa numurs(-i)

29397313

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Saimniecības īpašnieks Artis Dzelzkalējs, tel.29397313, e-pasts:kaigarizs@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Arkls

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

17/01/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Silja SIA 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167, Latvija Latvija
SIA ARMUSS 40003118838 Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, LV2130 Latvija
SIA Polteh 40003801363 Zemītes iela 8, Tukums, LV3101 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA ARMUSS 40003118838 Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, LV2130 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

38225 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Izvēlēts lētākais tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošais piedāvājums.

Avots: pvs.iub.gov.lv