Rezultāts: Arkls

Publicēts
02.02.2016
02.02.2016
Pasūtītājs
Lagužnieces Tamāras Codes pagasta zemnieku saimniecība "MEŽMALES" (53601004581)
Uzvarētājs
AS Lytagra (50003027691)
Summa
14 850,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 02/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Lagužnieces Tamāras Codes pagasta zemnieku saimniecība "MEŽMALES"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

53601004581

Adrese

Bauskas novads , Codes pagasts, "Mežmales", Latvija, LV-3910

Tālruņa numurs(-i)

29123396

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Zemnieku saimniecības īpašniece Tamāra Lagužniece ,tālr.29397545 ,e-pasts mezmales@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Arkls

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

19/01/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

02/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AS Lytagra 50003027691 Maskavas iela 451,Rīga.LV-1063. Latvija
LPKS''VAKS'' 44103005731 Mūrmuižas iela 18,Valmiera.LV-4201. Latvija
SIA Polteh 40003801363 Zemītes iela 8,Tukums.LV-3104. Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AS Lytagra 50003027691 Maskavas iela 451,Rīga.LV-1063. Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

14850 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

Avots: pvs.iub.gov.lv