Rezultāts: Arkls

Publicēts
02.02.2016
02.02.2016
Pasūtītājs
Lagužnieces Tamāras Codes pagasta zemnieku saimniecība "MEŽMALES" (53601004581)
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu

Publicēšanas datums: 02/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Lagužnieces Tamāras Codes pagasta zemnieku saimniecība "MEŽMALES"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

53601004581

Adrese

Bauskas novads , Codes pagasts, "Mežmales", Latvija, LV-3910

Tālruņa numurs(-i)

29123396

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Zemnieku saimniecības īpašniece Tamāra Lagužniece ,tālr. 29397545 ,e-pasts mezmales@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Arkls

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

05/01/2016

4. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem

Mainīta tehniskā specifikācija.

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv